Stick With Me Baby

Stick With Me Baby được dành riêng để thể hiện sức mạnh tổng hợp năng động giữa công nghệ tiên tiến và sự thể hiện nghệ thuật trong bối cảnh cá cược của Việt Nam. Nền tảng của chúng tôi có nhiều loại triển lãm, từ trải nghiệm thực tế ảo mô phỏng môi trường cá cược đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số lấy cảm hứng từ cảm giác hồi hộp khi cá cược. Chúng tôi cung cấp một không gian nơi những người đam mê công nghệ, những người yêu thích nghệ thuật và các học giả văn hóa có thể cùng nhau đánh giá và thảo luận về sự phát triển của hiện tượng văn hóa hấp dẫn này.
Quan điểm đổi mới

Triển lãm của chúng tôi mang đến những góc nhìn mới mẻ về các chủ đề truyền thống, nêu bật cách công nghệ và nghệ thuật có thể cùng nhau cung cấp những hiểu biết mới về thực tiễn văn hóa.

Làm giàu văn hóa

Mỗi phần và tác phẩm sắp đặt sẽ làm phong phú thêm sự hiểu biết của bạn về văn hóa cá cược của Việt Nam, bộc lộ sự phức tạp và đa dạng của khía cạnh này trong đời sống người Việt.

Cộng đồng sáng tạo

Kết nối với cộng đồng đa dạng gồm các nghệ sĩ, nhà công nghệ và những người đam mê văn hóa, những người đang khám phá sự giao thoa của các lĩnh vực sôi động này.

Khám phá triển lãm của chúng tôi

Phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số

Duyệt qua các phòng trưng bày kỹ thuật số của chúng tôi với các tác phẩm của các nghệ sĩ sử dụng công nghệ để khám phá các chủ đề liên quan đến cá cược—cường độ, tâm lý và tác động của nó đối với xã hội Việt Nam.

Cài đặt tương tác

Trải nghiệm nghệ thuật mà bạn có thể tương tác—các cài đặt sử dụng cảm biến, màn hình và phần mềm để tạo ra môi trường sống động tái tạo mức đặt cược cao và năng lượng cao của các địa điểm cá cược.

Hợp tác công nghệ-nghệ thuật

Tìm hiểu về sự hợp tác giữa các nhà đổi mới công nghệ và nghệ sĩ, những người làm việc cùng nhau để hợp nhất hình thức và chức năng, tạo ra những tác phẩm vừa phức tạp về mặt công nghệ vừa có chiều sâu nghệ thuật.

Tin tức gần đây

Thảo luận chuyên đề

Tham gia các cuộc thảo luận và hội thảo theo chủ đề để khám phá sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ không chỉ phản ánh mà còn ảnh hưởng đến xu hướng văn hóa hiện đại trong cá cược.